معرفی محصول

رایزرهای تولید شده در شرکت بذر افشان جم از جنس پلیمری بوده و با توجه به نیاز مشتری در طول‌های مختلف تولید می‌گردد و نسبت به شرایط بد جوی و محیط خورنده خاک مقاوم هستند.
رایزرهای طبق استاندارد Npt می‌باشد که با توجه به کیفیت مطلوب رزوه های محل اتصال کاملا آب‌بندنی می شود. تحمل فشار هیدرواستاتیکی رایزرها 10 بار می‌باشد.

 

 


کاتالوگ محصول